Ceník služeb servisu

Ceník služeb

Ceník servisních zásahů platný od 1. 3. 2020

1. Standardní doba dodání servisu je do 5 pracovních dnů, celkové odstranění závady do 30 dnů.

V tomto období přistavení servisního technika: 1.400,- Kč bez DPH
(cena obsahuje 1 hodinu práce) (2.800,- Kč / 2 technici)
Každá další započatá půl hodina: 700,- Kč bez DPH
Dopravné: 35,- Kč / km bez DPH

2. Vyžádané urgentní dodání servisu do 6 hodin od nahlášení v pracovní dny.

V tomto období přistavení servisního technika: 2.800,- Kč bez DPH
(cena obsahuje 1 hodinu práce 1 technika)
Každá další započatá půl hodina: 910,- Kč bez DPH
Dopravné: 35,- Kč / km bez DPH

3. Urgentní dodání servisu do 12 hod od nahlášení v dny prac. klidu (So, Ne, Svátky).

V tomto období přistavení servisního technika: 4.200,- Kč bez DPH
(cena obsahuje 1hodinu práce)
Každá další započatá půl hodina: 1.400,- Kč bez DPH
Dopravné: 35,- Kč / km bez DPH

4. Zjištění závady při haváriích (nástup pracovníka do 6 hodin od nahlášení) pracovník společnosti PAKL zjistí a sepíše rozsah poškození vrat (případně jiného námi servisovaného zařízení) a zpracuje cenovou nabídku na odstranění škod.

V této sazbě není počítáno s případným provizorním zprovozněním, v případě provizorního zprovoznění nebo jiných servisních úkonů se cena servisu odvíjí dle bodů 1 až 3 podle urgence dodání.

V tomto období přistavení pracovníka společnosti PAKL: 700,- Kč bez DPH
(doba práce nepřesáhne půl hodiny)
Dopravné 35 Kč / km bez DPH

Objednání servisu: Objednání může být provedeno telefonicky nebo e-mailem. Zástupce servisního oddělení potvrdí přijetí emailem. Všechny servisní výjezdy objednané zákazníkem musí být odsouhlaseny, a to před výjezdem servisního technika na emailové adrese servis@pakl.cz.

V případě, že zákazník nepotvrdí, nebude servisní technik vyslán na místo opravy!

Potvrzení emailem nemusí být zasláno u smluvních partnerů, kteří mají s firmou PAKL sepsanou servisní smlouvu.

Předání: Objednatel servisu musí být vždy přítomen při předání servisu, nebo musí zajistit oprávněnou osobu k převzetí vykonaného servisu.

V případě, kdy uživatel servis objedná, ale neumožní technikovi opravu např. z důvodu své nepřítomnosti, je uživatel povinen poskytovateli uhradit cestovné 35 Kč / km a prostoje servisních techniků 100% z hodinové sazby.

Přednost v servisním zásahu mají ti zákazníci, kteří mají uzavřenou servisní smlouvu a smluvní partneři společnosti PAKL.

Ceny za pravidelné servisní prohlídky, platnost od 1.3.2020

Konečná cena pravidelného servisu bude stanovena podle skutečně odpracovaného času servisního technika (účtuje se každá započatá hodina):

1.400,-/hod/1x technik

2.800,-/hod/2x technik

Dopravné ………………. 35, -/km (cena zahrnuje i čas strávený na cestě)

Orientační ceny za kus:

1. servisní kontrola garážových vrat 1.400,- Kč bez DPH
2. servisní kontrola průmyslových sekčních vrat s pohonem 2.800,- Kč bez DPH
3. servisní kontrola průmyslových sekčních vrat na ruční ovládání 2.800,- Kč bez DPH
4. servisní kontrola průmyslových rolovacích vrat 1.400,- Kč bez DPH
5. servisní kontrola průmyslových rychloběžných vrat 1.400,- Kč bez DPH
6. servisní kontrola požárních vrat – motorická (AVAPS, Somati) 1.400,- Kč bez DPH
7. servisní kontrola požárních vrat – posuvná gravitační 2.800,- Kč bez DPH
8. servisní kontrola vjezdových bran 1.400,- Kč bez DPH
9. servisní kontrola nakládacích můstků 1.400,- Kč bez DPH
10. doprava 35 Kč / km bez DPH

Servisní kontrola průmyslových vrat obsahuje: vyčištění kolejnic, promazání pohyblivých součástí, dotažení pružin, přeprogramování pohonu a celkové seřízení chodu vrat. Do pravidelné servisní kontroly nespadá výměna náhradních dílů - servisní technik pouze zjistí rozsah poškození a poté Vám bude zaslána cenová nabídka k odsouhlasení.

Poznámka: výrobce průmyslových vrat doporučuje pro správný a bezpečný chod vrat servisní kontrolu minimálně 1krát za rok, proto neváhejte a objednejte si nás, aby Vaše průmyslová vrata dlouho a bezpečně fungovala.

Protipožární systémy je nutné kontrolovat minimálně dvakrát ročně.

Poznámka výměna pružin: pružiny jsou testovány vždy na určitý počet cyklů. Když praskne 1ks pružiny doporučujeme výměnu obou pružin, předejdete tak ke zvýšeným nákladům při opakované výměně.

Zavolejte mi zpět

Nechte nám vzkaz a my Vám zavoláme následující pracovní den.


* Povinné položky

Kontaktní formulář - Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto dobrovolně poskytuji společnosti PAKL s.r.o. své osobní údaje, a to jméno a příjmení, email a adresu za účelem vypracování cenové nabídky. Jsem si vědom, že společnost PAKL s.r.o. bude zpracovávat mé osobní údaje do doby, než souhlas se zpracováním osobních údajů odvolám. Dále uvádím, že jsem si vědom, že souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoli odvolat. Takovéto odvolání bude mít za následek, že mnou poskytnuté osobní údaje již nebudou nadále zpracovány správcem, to však nemá vliv na již vyhotovené prezentační materiály, kde osobní údaje budou uvedeny. Více o zásadách zpracování osobních údajů ve společnosti PAK s.r.o. se dozvíte na webové stránce společnosti www. PAKL.cz  v sekci ochrana soukromí.