Ceník služeb servisních prací

Ceník servisních zásahů platný od 4.9.2023

 

 

1. Standardní doba dodání servisu je do 5 pracovních dnů, celkové odstranění závady do 30 dnů.

V tomto období přistavení servisního technika: 1.700,- Kč bez DPH
(cena obsahuje 1 hodinu práce) (3.400,- Kč / 2 technici)
Každá další započatá půl hodina: 850,- Kč bez DPH
Dopravné: 35,- Kč / km bez DPH

2. Vyžádané urgentní dodání servisu do 6 hodin od nahlášení v pracovní dny.

V tomto období přistavení servisního technika: 2.800,- Kč bez DPH
(cena obsahuje 1 hodinu práce 1 technika)
Každá další započatá půl hodina: 910,- Kč bez DPH
Dopravné: 35,- Kč / km bez DPH

3. Urgentní dodání servisu do 12 hod od nahlášení v dny prac. klidu (So, Ne, Svátky).

V tomto období přistavení servisního technika: 4.500,- Kč bez DPH
(cena obsahuje 1hodinu práce)
Každá další započatá půl hodina: 1.700,- Kč bez DPH
Dopravné: 35,- Kč / km bez DPH

4. Zjištění závady při haváriích (nástup pracovníka do 6 hodin od nahlášení) pracovník společnosti PAKL zjistí a sepíše rozsah poškození vrat (případně jiného námi servisovaného zařízení) a zpracuje cenovou nabídku na odstranění škod.

V této sazbě není počítáno s případným provizorním zprovozněním, v případě provizorního zprovoznění nebo jiných servisních úkonů se cena servisu odvíjí dle bodů 1 až 3 podle urgence dodání.

V tomto období přistavení pracovníka společnosti PAKL: 850,- Kč bez DPH
(doba práce nepřesáhne půl hodiny)
Dopravné 35 Kč / km bez DPH

Objednání servisu: Objednání může být provedeno telefonicky nebo e-mailem. Zástupce servisního oddělení potvrdí přijetí emailem. Všechny servisní výjezdy objednané zákazníkem musí být odsouhlaseny, a to před výjezdem servisního technika na emailové adrese servis@pakl.cz.

V případě, že zákazník nepotvrdí, nebude servisní technik vyslán na místo opravy!

Potvrzení emailem nemusí být zasláno u smluvních partnerů, kteří mají s firmou PAKL sepsanou servisní smlouvu.

Předání: Objednatel servisu musí být vždy přítomen při předání servisu, nebo musí zajistit oprávněnou osobu k převzetí vykonaného servisu.

V případě, kdy uživatel servis objedná, ale neumožní technikovi opravu např. z důvodu své nepřítomnosti, je uživatel povinen poskytovateli uhradit cestovné 35 Kč / km a prostoje servisních techniků 100% z hodinové sazby.

Přednost v servisním zásahu mají ti zákazníci, kteří mají uzavřenou servisní smlouvu a smluvní partneři společnosti PAKL.

Ceny za pravidelné servisní prohlídky, platnost od 4.9.2023

Konečná cena pravidelného servisu bude stanovena podle skutečně odpracovaného času servisního technika (účtuje se každá započatá hodina):

1.700,- /hod / 1x technik

3.400,- /hod / 2x technik

Dopravné ………………. 35,- /km (cena zahrnuje i čas strávený na cestě)

Orientační ceny za kus:

1. servisní kontrola garážových vrat 1.700,- Kč bez DPH
2. servisní kontrola průmyslových sekčních vrat s pohonem 3.400,- Kč bez DPH
3. servisní kontrola průmyslových sekčních vrat na ruční ovládání 3.400,- Kč bez DPH
4. servisní kontrola průmyslových rolovacích vrat 1.700,- Kč bez DPH
5. servisní kontrola průmyslových rychloběžných vrat 1.700,- Kč bez DPH
6. servisní kontrola požárních vrat – motorická (AVAPS, Somati) 1.700,- Kč bez DPH
7. servisní kontrola požárních vrat – posuvná gravitační 3.400,- Kč bez DPH
8. servisní kontrola vjezdových bran 1.700,- Kč bez DPH
9. servisní kontrola nakládacích můstků 1.700,- Kč bez DPH
10. doprava 35 Kč / km bez DPH

Servisní kontrola průmyslových vrat obsahuje: vyčištění kolejnic, promazání pohyblivých součástí, dotažení pružin, přeprogramování pohonu a celkové seřízení chodu vrat. Do pravidelné servisní kontroly nespadá výměna náhradních dílů - servisní technik pouze zjistí rozsah poškození a poté Vám bude zaslána cenová nabídka k odsouhlasení.

Poznámka: výrobce průmyslových vrat doporučuje pro správný a bezpečný chod vrat servisní kontrolu minimálně 1krát za rok, proto neváhejte a objednejte si nás, aby Vaše průmyslová vrata dlouho a bezpečně fungovala.

Protipožární systémy je nutné kontrolovat minimálně dvakrát ročně.

Poznámka výměna pružin: pružiny jsou testovány vždy na určitý počet cyklů. Když praskne 1ks pružiny doporučujeme výměnu obou pružin, předejdete tak ke zvýšeným nákladům při opakované výměně.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Souhlasím Nesouhlasím