Důležité sdělení

Vážení zákazníci, firma PAKL s.r.o. je v insolvenci a není již schopna dostát jakýmkoliv závazkům vůči zákazníkům.

Veškeré požadavky bude nadále řešit firma ELOB Systems s.r.o., působící v Olomouckém kraji v oblasti vratových systémů již od roku 1999, která za tímto účelem převzala do pracovního poměru i část kvalifikovaného personálu firmy PAKL s.r.o.

V oblasti původního sortimentu HORMANN a KRISPOL navazuje firma ELOB Systems s.r.o. v oblasti nových dodávek i servisu, převzali jsme obchodní i servisní zastoupení s původními dodavateli.

Kontaktní údaje:

Prodej - Michaela Zavadilová – 774 428 455 obchod@elob.cz + zůstávají v platnosti původní adresy obchod@pakl.cz + info@pakl.cz
Servis – Petra Zatloukalová – 777 113 562 servis@elob.cz + zůstává v platnosti původní servisní číslo 777 721 208 + servis@pakl.cz

V následujících dnech bude jmenován insolvenční správce, u kterého bude nutné přihlásit případné Vaše pohledávky vůči firmě PAKL s.r.o., tyto pohledávky nepřechází na žádný jiný subjekt, lze je tedy uplatnit jen a pouze v insolvenčním řízení.

Pavel Vrzal, jednatel společnosti ELOB Systems s.r.o.